.
Ngày 18-1-2019 Trang chủ Diễn đàn TRANSLATE

Tin tức - Sự kiện

Kinh tế - Hội nhập

Tài chính - Ngân hàng

Pháp luật - Hình sự

Văn hóa - Xã hội

Thể thao - Nghệ thuật

Thương mại Dịch vụ

Điện tử - CNTT-VT

Sở hữu - Bản quyền

Cơ hội và thách thức

Doanh nghiệp - Thị trường - Sản phẩm

Tổ chức VNGO

Văn bản - Quy định

Trang TỔNG HỢP

Đấu thầu - Dự án

Game Online - Internet

Thị trường chứng khoán - Đầu tư

Tin học giải trí

Trao đổi logos

Dành cho quảng cáo
Liên hệ 04-5624487 - info@minhviet.com.vn
Xem Bảng giá!
 LIÊN KẾT
Services
Thường thức - Giải trí

Tục Ngữ Tiếng Anh - Việt

http://vi.wikiquote.org/wiki/T%E1%BB%A5c_ng%E1%BB%AF_ti%E1%BA%BFng_Anh

Tục Ngữ Tiếng Anh - Việt

 • Mỗi thời, mỗi cách
Other times, other ways

 • Trèo cao té nặng
The greater you climb, the greater you fall.

 • Dục tốc bất đạt
Haste makes waste.

 • Tay làm hàm nhai
no pains, no gains

 • Phi thương,bất phú
nothing ventures, nothing gains

 • Tham thì thâm
grasp all, lose all.

 • có mới, nới cũ
New one in, old one out.

 • Cuả thiên, trả địa.
Ill-gotten, ill-spent

 • Nói dễ, làm khó.
Easier said than done.

 • Dễ được, dễ mất.
Easy come, easy goes.

 • Túng thế phải tùng quyền
Necessity knows no laws.

 • Cùng tắc biến, biến tắc thông.
When the going gets tough, the tough gets going.

 • Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
Man propose, god dispose

 • Còn nước, còn tát.
While ther's life, there's hope.

 • Thùng rổng thì kêu to.
The empty vessel makes greatest sound.

 • Hoạ vô đon chí.
Misfortunes never comes in singly.

 • He who excuses himself, accuses himself
Có tật thì hay giật mình.

 • Tình yêu là mù quáng.
Affections blind reasons. Love is Blind.

 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
Beauty dies and fades away but ugly holds its own

 • Yêu nên tốt, ghét nên xấu.
Beauty is in the eye of the beholder

 • Chết vinh còn hơn sống nhục.
Better die a beggar than live a beggar
Better die on your feet than live on your knees

 • Có còn hơn không.
Something Better than nothing
If you cannot have the best, make the best of what you have

 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is thicker than water

 • Lời nói không đi đôi với việc làm.
Do as I say, not as I do

 • Tham thực, cực thân.
Don 't bite off more than you can chew

 • Sinh sự, sự sinh.
Don 't trouble trouble till trouble trouuubles you

 • Rượu vào, lời ra.
Drunkness reveals what soberness conceallls

 • Tránh voi chẳng xấu mặt nào.
For mad words, deaf ears.

 • Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.
Fortune smiles upon fools


 • Trời sinh voi, sinh cỏ.
God never sends mouths but he sends meat

 • Cẩn tắc vô ưu.
Good watch prevents misfortune

 • Hữu xạ tự nhiên hương.
Good wine needs no bush

 • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Gratitute is the sign of noble souls

 • Chí lớn thuong gặp nhau,
Great minds think alike

 • đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Birds of the same feather stick together

 • Đánh chết cái nết hong chừa.(?)
Habit is the second nature

 • Đèn nhà ai nấy sáng.
Half the world know not how the other haaalf lives

 • Cái nết đánh chết cái đẹp.
Handsome is as handsome does

 • Trong Khốn Khó Mới Biết Bạn Tốt.
Hard times show whether a friend is a true friend

 • giận hóa mất khôn.
Hatred is as blind as love

 • Điếc không sợ súng.
He that knows nothing doubts nothing

 • No bụng đói con mắt.
His eyes are bigger than his belly

Honesty is the best policy
If we can't as we would, we must do as we can

 • Miệng hùm, gan sứa.
If you cannot bite, never show your teeth

 • Lắm mối tối nằm không.
If you run after two hares, you'll catch none

 • Đã trót thì phải trét.
If you sell the cow, you will sell her milk too

 • Vạn sự khởi đầu nan.
It is the first step that counts

 • Xem việc biết người.
Judge a man by his work

 • Dĩ hoà vi quý.
Judge not, that ye be not judged

 • Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laugh and grow fat.
Laughter is the best medicine.

 • Cha nào, con nấy.
Like father, like son

 • Xa mặt, cách lòng.
Out of sight, out of mind
Long absent, soon forgotten

 • Thắng là vua, thua là giặc.
Losers are always in the wrong

 • Đen tình, đỏ bạc.
Lucky at cards, unlucky in love

 • Ăn miếng trả miếng.
Tit For Tat

Measure for measure
An Eye For An Eye
Tooth For A Tooth.

 • Việc người thì sáng, việc mình thi quang
Men are blind in their own cause

 • Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.
Neck or nothing

 • Trăm nghe không bằng mắt thấy.
Observations is the best teacher

 • Con sâu làm sầu nồi canh.
One of poison infects the whole of wine

 • Sai một ly đi một dặm.
One false step leads to another

 • Ở hiền gặp lành.
One good turn deserves another

 • Thời qua đi, cơ hội khó tìm .
Opportunities are hard to seize

 • Ăn theo thuở, ở theo thời.
Other times, other manner

 • Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.
Pay a man back in the same coin

 • Im lặng tức là đồng ý.
Silence gives consent

 • Chín người, mười ý.
So many men, so many minds

 • Lực bất tòng tâm.
So much to do, so little done.

 • Người thâm trầm kín đáo thường là người có bản lĩnh hơn người.
Still waters run deep

 • Càng đông càng vui.
The more, the merrier

 • Không có lửa sao có khói.
There is no smoke without fire
Where ther is smoke, there is fire

 • Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
United we stand, divided we fall

 • Đi một ngày đàng, học một sàng khôn.
Travelling forms a young man

 • Tai vách, mạch rừng.
Two wrongs do not make a right
Walls have ears

 • Bụng làm, dạ chịu.
 • Gieo Gió Gặp Bảo
We reap as we sow

 • Máu chảy, ruột mềm.
When the blood sheds, the heart aches

 • Vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm.
When the cat is away, the mice will play

 • Dậu đổ, bìm leo.
When the tree is fallen, everyone run to it with his axe

 • Chứng Nào Tật Nấy.
Who drinks, will drink again

 • Suy bụng ta ra bụng người.
A thief knows a thief as a wolf knows a wolf

 • Lòi nói là bạc, im lặng là vàng
Speech is silver, but silence is gold

 • Một giọt máu đào hơn ao nước lã.
Blood is much thicker than water.

 • Chớ để ngày may những gì mình có thể làm hôm nay.
Makes hay while sunshines.

 • Những gì mình mong đợi ít khi nào xảy ra, Những gì mình không mong muốn thì lại cứ đến.
What we anticipate seldom occurs what we least expect generally happens.

 • Đừng điếm gà trước khi nó nở.
Don't count your chicken before they hatch.

 • Việc gì làm được hôm nay chớ để ngày mai.
Make hay while the sun shines.

 • Lính già không bao giờ chết. Lính trẻ chết.
Old soldiers never die. Young ones do.

 • Thùng rổng thì kêu to.
The empty vessel makes greatest sound.

 • Tứ cố vô thân, Họa vô đơn chí
Joy may be a wiser. But sorrows sure is free

 • Gậy ông đập lưng ông / ăn miếng trả miếng
An eye for an eye, a tooth for a tooth.

 • Cơ hội chỉ đến một lần.
Opportunity knocks but once.

 • Cười là liều thuốc tốt nhứt
laughter is the best medicine.

 • Trèo cao, té nặng
The higher you clime, the greater yoy fall

 • Đường đi ở miệng
He that has a tongue in his head may find his way anywhere.

 • Đừng đùa với lửa
Fire is a good servant but a bad master.

 • Chết vinh còn hơn sống nhục
Better a glorious death than a shameful life.

 • Cái nết đánh chết cái đẹp
Handsome is as handsome does.

 • Rượu vào, lời ra
Drunkness reveals what soberness conceals.

 • Im lặng tức là đồng ý.
Silence gives consent.

 • Hóa thù thành bạn
Make your enemy your friend.

 • Có qua có lại mới toại lòng nhau.
Scratch my back I'll scratch yours.

 • Quyết chiến quyết thắng.
Play to win!

 • Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết.
United we stand, divided we fall.

 • Cái gì có thể áp dụng cho người này thì cũng có thể áp dụng cho người khác.
Sauce for the goose is sauce for the gander.

 • Cây ngay không sợ chết đứng.
A clean hand wants no washing.

 • Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.
Laughter is the best medicine.

 • Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng.
Catch the bear before you sell his skin

 • Chở củi về rừng.
To carry coals to Newcastle.

[sửa] Xem thêm

  Back to Prev Quay lại
Mục tin:
 id_20717 (#35469) Mới phát hiện ra một triệu chứng đột quỵ! - 3/10/2013
 id_19979 (#1859) 12 điều không thể và có thể trong cuộc sống - 17/3/2013
 id_19951 (#1389) 8 phần mềm chỉnh sửa video miễn phí tốt nhất - 11/3/2013
 id_19224 (#19152) Thời tiết sân bay hiện tại - 31/12/2012
 id_11936 (#14690) HIỂU VÀ SỬ DỤNG DUBLIN CORE (Search) - 23/3/2009
 id_11057 (#2941) Tục Ngữ Tiếng Anh - Việt - 1/1/2009
 id_10624 (#3770) Góc công nghệ của Microsoft (You templates) - 1/12/2008
 id_10623 (#2858) Căn bản về Microsoft Office SharePoint Server - MOSS 2007 (Dạng file pptx) - 1/12/2008
 id_10027 (#2589) Mua Google G1 để tìm sự khác biệt với iPhone - 23/10/2008
 id_9048 (#2944) Project management by Google Site - 29/7/2008
 id_5128 (#4911) Proverb - Tục ngữ - 27/11/2007
 id_4475 (#5795) WEB site Việt Nam (useful links) - 5/10/2007
 id_3970 (#3268) Người đẹp lái máy bay mô phỏng - 18/8/2007
 id_3957 (#2844) Người dùng Việt Nam không thể truy cập Skype - 17/8/2007
 id_3946 (#2553) Chưa ra đời đã là "sao" trên Internet - 16/8/2007
 id_3942 (#2447) Dung lượng hòm thư miễn phí Hotmail tăng lên 5 GB - 16/8/2007
 id_3941 (#2872) Những mỹ nhân của thế giới đồ họa - 16/8/2007
 id_3851 (#3916) AutoIt - Cái nhìn tổng quan - Phần V - 2/8/2007
 id_3850 (#3962) AutoIt - Cái nhìn tổng quan - Phần IV - 2/8/2007
 id_3849 (#2671) AutoIt - Cái nhìn tổng quan - Phần III - 2/8/2007 Next to Page 2

Chọn Mục tin khác:
free counters
Tin Nổi bật
 • Toàn cảnh Gặp gỡ ICT Xuân Ất Mùi 2015 (16332)
 • GẶP GỠ ICT XUÂN ẤT MÙI - 2015 (12/3) (15218)
 • Trung tâm kiểm soát không lưu hiện đại nhất Việt Nam được khánh thành (17888)
 • VIBRATION - Phân tích độ rung công nghiệp cho việc bảo trì chủ động và tăng độ tin cậy của máy móc (15726)
 • Mới phát hiện ra một triệu chứng đột quỵ! (35469)
 • Máy kiểm tra Phóng Hồ quang điện MK-720 (Corona Discharge Checker) (18767)
 • Thiết bị siêu âm đo độ dày (Ultrasonic Thickness Indicator) TI-45N/45NB/45NC (15700)
 • Thiết bị đo độ cứng cầm tay (Handy Hardness Tester) SONOHARD SH-21(E) (15673)
 • Máy đo độ rung MK21 (Vibrometer) (17375)
 • Công ty JFE sẽ đầu tư 300 triệu USD vào Indonesia (16749)
 • TS. Alan Phan: “Hiểu rõ luật chơi và cúi đầu chấp nhận” (16312)
 • “VN có thể bắt kịp Thái Lan 10 năm tới, hoặc không bao giờ” (17590)
 • Phải làm Trung Quốc chùn bước, chấm dứt hành động thô bạo trên biển Đông (23122)
 • Chặn ngay những hành động sai trái của Trung Quốc (18475)
 • Thời tiết sân bay hiện tại (19152)
 • Bán/ chuyển giao đất rừng 42Ha tại xã Trường Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình (20424)
 • Catalogs sản phẩm JFE AdvanTech sử dụng trong hệ thống tích hợp Scada H (18507)
 • Dự án Trường Sơn liên kết - chuyển đổi (BDS) (20903)
 • Trao đổi logos - liên kết quảng cáo (24166)
 • Top 10 news
  Thường thức - Giải trí
  1. Mới phát hiện ra một triệu chứng đột quỵ! (35469)
  2.
  Các địa chỉ Internet tổng hợp (34265)
  3.
  Trao đổi logos - liên kết quảng cáo (24166)
  4.
  Thời tiết sân bay hiện tại (19152)
  5.
  HIỂU VÀ SỬ DỤNG DUBLIN CORE (Search) (14690)
  6.
  AutoIt - Cái nhìn tổng quan - Phần I (6078)
  7.
  WEB site Việt Nam (useful links) (5795)
  8.
  Làm sao để mua được một chiếc máy MP3 ưng ý? (5003)
  9.
  Proverb - Tục ngữ (4911)
  10.
  Chuyển file trình diễn PPT thành Flash (4469)
  Quan điểm của bạn về khả năng hợp pháp hoá cá cược bóng đá tại Việt Nam?
  Ủng hộ hoàn toàn
  Còn tuỳ hình thức triển khai
  Phản đối
  Cần thí điểm với quy mô nhỏ trước
   [ Xem KQ ]
  FlaX

  Locations of visitors to this page

  Trở về đầu trang Tro ve dau trang  

  Số trực tuyến: 469
   Số truy nhập


  BanTinNhanh (QuickNews) - Tổng hợp từ Internet - Email: admin@bantinnhanh.com
  © Copyright Reserved 2004-2006 Q-News.
  Developed by MinhViet JSC & Technoaid - Powered by MVC Web-CMS 1.0